Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Zone Of Avoidance


Get Unlimited ракети

Patch за 1.03av : Код 4 , офсет 4392 промяна \

Get Full способности , след като сте Пълна ниво 1

Patch за 1.03av код 4 , офсетов 736E промяна \ 4 , офсетов 737A промяна \ 0004 \

Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Get Unlimited Missiles

Patch for 1.03av: CODE 4, offset 4392 change "5379" to "6004"

Get Full Abilities After You Complete Level 1

Patch for 1.03av CODE 4, offset 736E change "6252" to "4E71"
CODE 4, offset 737A change "4ED1 0C39 0004" to "23FC 0404 0404"

© 2021 Всички права запазени.