Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for X-MAS Lemmings


Паролите за всички нива

Ниво 1 ( няма)

Level 2 IJJLDNCCCN

Level 3 NJLDLCADCY

Ниво 4 JLDLCINECR


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Passwords For All Levels

Level 1 (none)
Level 2 IJJLDNCCCN
Level 3 NJLDLCADCY
Level 4 JLDLCINECR

© 2021 Всички права запазени.