Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Xenimus


Unlimited злато

Започнете нов герой ( жена магьосник работи най-добрите ) . Продава всички от елементите, които идват с характера . Когато всички 1 влака и крадат техните продукти , тъй като те умират . Продават тези продукти и повторете процес. Когато сте готови да обменят злато, отидете в тайна местоположение, като гробище в град 3 . Получете двете букви в една и съща място. Drop златото с една, бързо излезете и да влезете като друг характер , за да се вземат пари.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Unlimited gold

Start a new character (a female wizard works the best). Sell all of the items that come with the character. Go to where all the level 1's train and steal their items as they die. Sell these items and repeat the process. When you are ready to exchange the gold, go to a secret location, such as the graveyard in town 3. Get both characters in the same location. Drop the gold with one, quickly log off, and log on as the other character to take the money.

© 2021 Всички права запазени.