Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for World Cricket 2000


Easy Wickets

Във всеки мач, когато сте боулинг , винаги изберете бързо или средно бързо бомбето за тази измама . Изберете бързо купа или направо купа и целта на топката просто под краката на батсман . Ако получите топката в на правилното място, батсман пропусна топката и топката ще се отклоняват от неговите подложки и ще се появи на уикет . Ако правите това достатъчно , когато прилеп ви вие само ще трябва да получи от 10 до 50 писти .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Easy Wickets

In any match, when you are bowling, always select a fast or medium fast bowler for this cheat. Choose a fast bowl or straight bowl and aim the ball just under the batsman's feet. If you get the ball in the right spot, the batsman will miss the ball and the ball will get deflected of his pads and will hit the wicket. If you do this enough, when you bat you will only have to get 10 to 50 runs.

© 2021 Всички права запазени.