Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Another World


Secret съобщение

Заредете \ с графична програма .Ниво Пароли1 LDKD

2 HTDC

3 CLLD

4 LBKG

5 XDDJ

6 FXLC

7 KRFK

8 KLFB

9 DDRX

10 HRTB

11 BRTD

12 TFBB

13 TXHF

14 CKJL

15 LFCK


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Secret message

Load the "FILE0146" file as a GIF picture with a graphics program.

Level Passwords

1 LDKD
2 HTDC
3 CLLD
4 LBKG
5 XDDJ
6 FXLC
7 KRFK
8 KLFB
9 DDRX
10 HRTB
11 BRTD
12 TFBB
13 TXHF
14 CKJL
15 LFCK

© 2020 Всички права запазени.