Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Ancient Art Of War


Не враг обучение

Откъснете отряди в форт ви до двадесет отряди са били създадени . Тъй като играта е двадесет твърд лимит , противникът не ще да могат да обучават повече мъже .

отстъпвайки стрелец атака

ли ви стрелец на огън залп от стрели , след това отстъпление. Стрелките ще продължи към техните целеви , след като е оставил отбора си на екрана.

Екран улавяне

Натиснете [ Ctrl ] + , [Enter ], за да спаси на текущия екран в Pict формат .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

No enemy training

Detach squads in your fort until twenty squads have been created. Since the game has a twenty squad limit, you opponent will not be able to train more men.

Retreating archer attack

Have your archer to fire a volley of arrows, then retreat. The arrows will continue towards their target after your squad has left the screen.

Screen capture

Press [Command] + [Enter] to save the current screen in PICT format.

© 2020 Всички права запазени.