Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Alone In The Dark 2


32000 хит точки

Изчакайте докато са в къщата. Отидете в кухнята . Вземете тиган . Вземете отрова, която е в непосредствена близост тъп сервитьор , и друга отрова на тезгяха. Създайте отровен вино . Пийте вино . Задръжте [ ENTER ] , докато \ И Действия \ Вашите жизнени точки трябва да бъде по-ниска от -1000 . Повторете този процес, докато ви хит точки са на отрицателни обхват. Трябва да има приблизително 32,000 хит точки. Използвайте тиган , за да запазите трезвен.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

32,000 hit points

Wait until you are in the house. Go to the kitchen. Take the frying pan. Take the poison that is next to the dumb waiter, and the other poison on the counter. Create poisoned wine. Drink the wine. Hold the [Enter] until the "Inventory And Actions" list appears again. Your hit points should be lower than -1000. Repeat this process until your hit points are out of the negative range. You should have approximately 32,000 hit points. Use the frying pan to keep sober.

© 2020 Всички права запазени.