Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Afterlife


$ 10 милиона

Задръжте [Shift] и тип 421 . Забележка : Това може само да се направи пет пъти в игра .

Сам камея

Непрекъснато тип samnmax по време на игра . Няколко Самс от Сам и Макс ще се появи и унищожи игра .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

$10 million

Hold [Shift] and type 421. Note: This may only be done five times in a game.

Sam cameo

Continuously type samnmax during game play. Multiple Sams from Sam And Max will appear and destroy the game.

© 2020 Всички права запазени.