Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Afterburn


Cheat кодове

За да активирате мами, тип , докато играят заедно В електрически DREAMS :Enter , докато играете играта :\u003c - За определяне на нивото

- Отидете на ниво

G - повече

ракети T - Счита далеч ракети

N - Вземете допълнително

живот

Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Cheat Codes

To activate the cheats, type while playing TOGETHER IN ELECTRIC DREAMS:

Enter while playing the game:

< - Go down a level
> - Go up a level
G - Get more rockets
T - Takes away rockets
N - Get an extra life

© 2020 Всички права запазени.