Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Adobe Illustrator


Алтернативни заглавия и програмист снимки

Забележка : Този трик изисква Adobe Illustrator v6.0 . Стартирайте програмата и изберете \ Apple меню . След това кликнете върху логото на Adobe в заглавния екран .

програмист име анаграми

Забележка : Този трик изисква Adobe Illustrator v7.0 . Задръжте [Възможност ] и кликнете върху Венера графика , която се появява над инструментариум .

Debug екран

Забележка: Този трик изисква Adobe Illustrator v7.0 . Задръжте [Ctrl ] + [Alt ] + [опция] + 0 до показване на отстраняване на грешки прозорец.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Alternate titles and programmer pictures

Note: This trick requires Adobe Illustrator v6.0. Start the program and select the "About Adobe Illustrator" option from the Apple menu. Then, click on the Adobe logo in the splash screen.

Programmer name anagrams

Note: This trick requires Adobe Illustrator v7.0. Hold [Option] and click on the Venus graphic that appears above the toolbox.

Debug screen

Note: This trick requires Adobe Illustrator v7.0. Hold [Ctrl] + [Alt] + [Option] + 0 to display a debug window.

© 2020 Всички права запазени.