Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Absolute Zero


Ниво Изберете

Промяна на Macintosh система дата 5 ноември , 1995 г. Започнете нова игра , наречена \ Review \ Промяна на датата на системата обратно текущата дата за достъп до всеки ниво в играта .

Ниво Skip

Намерете автора в \ Забележка цитат на автора на кредити екран . Въведете цитат от автора на сегашния сценарий в екран за избор на мисия .


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Level Select

Change the Macintosh system date to November 5, 1995. Start a new game named "Magazine Review". Change the system date back to the current date to access any level in the game.

Level Skip

Find the author in the "addendum". Note the author's quote on the credits screen. Type the quote from the author of the current scenario at the mission selection screen.

© 2020 Всички права запазени.