Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for 3D Ultra Pinball


Cheat режим

Изберете пинбол маса и започнете игра . Натиснете [ Esc ] , тип Кърмит , и натиснете [ Enter] , за да даде възможност мамят режим . Натиснете [ Esc ] и тип един от следните кодове , след това натиснете [ Enter] за да активирате съответната функция измама .Ефект - Код

98 топки - aloadofballs

Extra топка - extraball

Изключване на наклона - joshuajein

Изберете и да се движат топка с мишката - pickupball

Ball винаги да остане в игра - Откат


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Cheat Mode

Select a pinball table and begin game play. Press [Esc], type kermit, and press [Enter] to enable cheat mode. Press [Esc] and type one of the following codes, then press [Enter] to activate the corresponding cheat function.

Effect - Code
98 balls - aloadofballs
Extra ball - extraball
Disable tilts - joshuajein
Select and move ball with mouse - pickupball
Ball always remain in play - kickback

© 2020 Всички права запазени.