Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Alleyway


бързо прилеп

холд А.

Бавен прилеп

Задръжте Б.


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Faster bat

Hold A.

Slower bat

Hold B.

© 2021 Всички права запазени.