Games Cheats Lists Site


Запазете тази страница във Вашите любими страници
Езици:
Английски Език Български Език Руски Език Чешки Език

  Начало Чийт Кодове

Cheats for Aerostar


най-доброто оръжие за всеки етап

Етап 1 : лазер / w омни щит

Етап 2: лазер / w омни щит

Етап 3: лазер / w Omni щит

Етап 4: всяко оръжие / w омни щит

Етап 5: пет начин Вулкан / w омни щит

Етап 6 : пет Вулкан начин / w омни щит

Етап 7: всяко оръжие / w омни щит


Оригинален текст на чийта за играта на английски език

Best weapon for each stage

Stage 1: laser/w omni shield
Stage 2: laser/w omni shield
Stage 3: laser/w omni shield
Stage 4: any weapon/w omni shield
Stage 5: five way vulcan/w omni shield
Stage 6: five way vulcan/w omni shield
Stage 7: any weapon/w omni shield

© 2021 Всички права запазени.